Tillbaka till Engelska

Läsförståelse – Texter

Mysteries – Kan du lösa mysterierna?

Mysterier som eleverna löser utifrån ledrådar de hittar i texten. Tips och Facit på sista sidan!

Läs texten noga och slå upp ord de du inte förstår i ordboken.
Lös mysteriet: VEM är den skyldiga? VARFÖR just den personen? Motivera ditt svar och hänvisa till ledtråden i texten!
 

The Case of:
► The Broken Window
► The Disappearing Dimes
► The Case of the Ruined Roses
► The Surprise Visitor
► The Charley Cheetah Theft
► The Disappearing Signs
► The Snack Shack
► The Defaced Sidewalk
► The Mischief Maker
► The Sneak Thiefs Sneakers

 
 

Darwin Awards – Korta, komiska och sanna texter


Darwin kom på och bevisade evolutionen dvs. att arter (djur, människor, växter) utvecklas över lång tid för att bättre passa in i miljön de lever i.

Darwin Awards firar individer som skyddar mänsklighetens gener genom att göra den ultimata uppoffringen: att eliminera sig själva på extremt korkade sätt och på så sätt förbättra mänsklighetens genpool. Alla berättelser är sanna… och väldigt roliga.

Läs, förstå och översätt texten, du får hjälp med en hel del ord!
Skriv om berättelsen med enklare ord – använd egna ord. Återberätta för en kompis.
 

► Dying To Go
► She Talks Faster Than She Walks
► Sparkleberry Lane
► Double Dumb
► Wetting The Bed
► Wrong Time, Wrong Place
► Double Dip
► Saw It Coming!
► Peeper Plummets

 
 

Chilling Mysteries – Spännande berättelser

Skrämmande berättelser för barn som är mellan 1,5 – 2,5 sidor långa.

Läs, förstå och översätt hela eller delar av texten. Plocka ut ord osv.
– Du kan använda dessa texter på många olika sätt!.

► Bobbys Closet
► The Darkmasters Challenge
► The Viking in the Basement
► Valen-Terror
► Midnight Phantom

 

Permalänk till denna artikel: https://sisselblom.se/skolan-2/engelska/lasforstaelse-texter/