Skolan

Permalänk till denna artikel: https://sisselblom.se/skolan-2/

Sy fina ful-monster

Skolslöjd

Engelska

Dokument – Kunskapskrav mm.

Kunskapskrav – Betygskriterier ► Kunskapskrav i slöjd 4-6 – Lättläst ► Kunskapskrav i slöjd 4-6 – Skolverkets Om Skolan ► Vad lär man sig i slöjden?

Diagnoser, Inlärningsstilar mm