Skolan

Permalänk till denna artikel: https://sisselblom.se/skolan-2/

Reading to Learn ( R2L )

Skolslöjd

Engelska

Dokument – Kunskapskrav mm.

Kunskapskrav – Betygskriterier ► Kunskapskrav i slöjd 4-6 – Lättläst ► Kunskapskrav i slöjd 4-6 – Skolverkets Om Skolan ► Vad lär man sig i slöjden? Skolrelaterade länkar ► Skolverket: Läroplan, Kursplan och Kunskapskrav – Slöjd ► Skolverket: Läroplan, Kursplan och Kunskapskrav – Moderna Språk ► Skolverket: Läroplan, Kursplan och Kunskapskrav – Engelska

Diagnoser, Inlärningsstilar mm