Tillbaka till Skolan

Diagnoser, Inlärningsstilar mm

Permalänk till denna artikel: https://sisselblom.se/skolan-2/diagnoser-mm/

Gardners intelligenser

Howard Gardners teori grundar sig på informationsprocessteorin men menar att intelligens ska definieras i fler kategorier förutom de spatiala, verbala och logiska förmågorna. Personligen skulle jag inte kalla detta för intelligenser. För mig är man intelligent eller inte. Däremot kan man ha olika förmågor som man är mer eller mindre bra på. Gardner delade upp …

Språkstörning – Vad är det?

Språkstörning är ett större begrepp på en grupp diagnoser som rör språket. Det sträcker sig från mindre till större svårigheter med att läsa, skriva, förstå eller att uttrycka sig. Man tror att 6-8% av alla barn i förskolan har någon form av språkstörning och att det oftare drabbar pojkar än flickor. Till språkstörningar räknas bl.a. …