Tillbaka till Diagnoser, Inlärningsstilar mm

Språkstörning – Vad är det?

Språkstörning är ett större begrepp på en grupp diagnoser som rör språket.
Det sträcker sig från mindre till större svårigheter med att läsa, skriva, förstå eller att uttrycka sig.

Man tror att 6-8% av alla barn i förskolan har någon form av språkstörning och att det oftare drabbar pojkar än flickor.

Till språkstörningar räknas bl.a. dyslexi och afasi.

Här kan du få mer information om olika typer av språkstörningar. Eftersom språket sitter i hjärnan så hittar du även länkar med information om hjärnans språkfunktioner.

 

Länkar:

► Fonten för dig med Dyslexi

Om hjärnan:

► Kort om hjärnans delar
► Språket sitter i hjärnan
► Hjärnans minnesfunktioner

Språksidor:

► Vad är egentligen språkstörning?
► Typiska svårigheter

Permalänk till denna artikel: https://sisselblom.se/skolan-2/diagnoser-mm/sprakstorning-vad-ar-det/