Tillbaka till Skolan

Reading to Learn ( R2L )

Permalänk till denna artikel: https://sisselblom.se/skolan-2/reading-to-learn-r2l/

R2L Planering

En mall för arbetsgången när jag använder R2L för att lättare se vilka delar jag ska ha med inom ett arbetsområde. Pedagogik   Tillämpning Förberedelse för läsning ► En kort bakgrundsinformation innehållande gengre, sammanfattning och förklaringar (tolkningsnivå). Kan ske utifrån bilder, diagram och liknande. Läsa Stycke för Stycke ► Ta ut nyckelinformation. Ta ut nyckelord …