Hjärnans Delar

Hjärnan är en del av kroppens centrala nervsystem. Hjärnan tar emot och skickar information i form av nervimpulser. På så sätt kan hjärnan kontrollera och reglera medvetna och omedvetna processer i kroppen ex. hjärtat, blodtryck, vätskebalans, kroppstemperatur och rörelser. Det är också i hjärnan mentala funktioner som medvetenhet, tänkande, lärande, skapande och minnet sitter.

Hjärnan består av många delar, alla med en specifik funktion. Man kan dela upp dem i: Storhjärnan, Mellanhjärnan, Hjärnstammen och Lillhjärnan.


Diagnoserna Språkstörning, Autismspektrum och ADHD sitter i hjärnan och påverkas av hjärnans funktioner. Här kan du hitta allmän information om hjärnan som är bra att känna till innan du läser mer om dessa diagnoser.

 

 

Storhjärnan

Detta är den största delen och ligger över de andra delarna. Dess “skal”, hjärnbarken har en veckad yta. Ytan ser olika ut från person till person. Vecken kan delas in i regioner som hanterar olika funktioner. Några av de mer komplexa funktionerna i hjärnan är minne, uppmärksamhet, tänkande och språk.

Hjärnbarken kan delas in i 70 olika områden, 32 av dessa har att göra med synintryck. Av dessa 32 områden utgör 9 nacklobens bark. Hur man uppfattar det man ser/läser är viktigt för språket.

 • Längst fram är Pannloben (rött)
  – Pannloben är involverad i tal, tanke, känslor, och finmotorik.
 • Bakom ligger Hjässloben (gult)
  – Hjässloben förstår och översätter ex känsel, temperatur och smärta.
 • Mitt bak, ligger Nackloben (grön)
  – Upptäcker och översätter visuella bilder.
 • På vardera sidan ligger Tinningloben (blå)
  – Tinningsloben är involverad i hörsel och att lagra information i minnet.

Storhjärnan är delad på mitten i två halvor (hemisfärer) som kommunicerar med varandra.

 

Hjärnstammen

Hjärnstammen består av tre delar: mitthjärnan, hjärnbryggan, och förlängda märgen. Den sköter mekanismer som gör att du hålls vid liv. Reglerar icke viljestyrda funktioner såsom vår andning, vårt blodtryck och vår hjärtrytm och matsmältning.

Mitthjärnan eller Mellanhjärnan

Mellanhjärnan sitter under och i mitten av din storhjärna och ovanför din hjärnstam. Den kontrollerar tre viktiga saker, din Thalamus, Hypothalamus och Hippocampus som är en del av det Limbiska systemet.

Det limbiska systemet är ett komplex av nervceller på insidan av hjärnan, detta system tillhör det centrala nervsystemet. Detta kallas också för känslohjärnan eftersom det styr känslor för välbehag, obehag och sexualitet.

 • Thalamus
  – Sköter inkommande nervimpulser som skickas vidare till en passande region i hjärnan så att informationen kan processas där. Den fungerar som en kopplingsfunktion mellan andra delar av hjärnan.

 • Hypothalamus
  – Håller värden i din kropp konstanta genom att bl.a. reglera din kroppstemperatur, törst och hunger. Den kontrollerar och frigör hormoner i kroppen från närmaste körtel.
 • Hippocampus
  – Skapar vårt korttidsminne och deltar i den process som överför korttidsminnet till långtidsminne men är också involverad i lokalsinne. Den tar emot impulser från känsel- och sinnesorgan och har målceller och receptorer för flera viktiga hormoner, bl.a. könshormoner.

 

Lillhjärnan

Den andra största delen av din hjärna är lillhjärnan som ligger under bakre delen av storhjärnan. Den visas i lila färg på bilden av hjärnans delar längre upp. Lillhjärnan koordinerar dina muskler och tillåter väldigt precisa rörelser. Den kontrollerar din balans och kroppshållning.

 

Hjärnans skydd

Din hjärna är din viktigaste kroppsdel och den är gjord av känsligt material som kan bli skadat av minsta lilla tryck. Den skyddas därför väl.

Tre membran omger din hjärna. Rummet mellan din hjärna och membranen är fylld med en klar vätska som ger hjärnan en “kuddeffekt”, ger den energi och skyddar den mot infektioner.
Kraniet omger hjärnan, vätskan och membranen.

 

Hjärnhalvornas olika förmågor

De flesta har samma fördelning av förmågor mellan hjärnhalvorna.

Vänstra halvan
– Rymmer medvetande, språkförmåga i både tal och skrift, matematik, logik, analysförmåga samt jagets historiska aspekter och framtidsplaner.
– Den koncentrerar sig på en sak i taget.

Högra halvan
– Står för omedvetna förmågor som intuition, kreativitet, helhetsuppfattning, känslosamhet, orienteringsförmåga, formkänsla, igenkänning av ansikten, tolkning av ansiktsuttryck och musikalitet.
– Den håller sig till det som finns här och nu men arbetar med många olika saker samtidigt.

Dela detta:

Permalänk till denna artikel: https://sisselblom.se/hjarnans-delar/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.