Verb på 12 sätt

Verb på 12 sätt är tänkt som en presentation där man snabbt får en överblick över de 12 olika varianterna och i vilka situationer man använder respektive form.
Klicka på länkarna i tabellen för att få en Pdf-fil.

”S” => Subjekt = Person (I=jag, you=du, he=han, she=hon, it=den/det, we=vi, you=ni, they=de)
”Verb” => Verb = Verb i nutid | Verb (2:a) = Verb i dåtid | Verb (3:e) = Verb med har/hade framför.
Om ingen annan person än dig själv (I) nämns så gäller regeln för alla personer.
◄ Past – Dåtid ◄
▼ Present – Nutid ▼
► Future – Framtid ►
Past Simple Present Simple Future Simple
S + verb (2:a)
I ate / Jag åt

S + was / were
I was hungry / We were hungry
Jag var hungrig / Vi var hungriga

S + verb (+ s )
I eat / She eats
Jag äter / Hon äter

S + am / is / are
I am hungry
Jag är hungrig

S + will + verb
I will eat later
Jag kommer att äta senare

 • En avslutad händelse i dåtid
 • Flera händelser som sker samtidigt
 • En vana i dåtid

 • Händelse i nutid
 • En vana, generell sanning
 • En faktisk eller abstrakt händelse

 • Händelse som sker i framtiden

Past Continuous Present Continuous Future Continuous
S + was / were + verb-ing
I was eating / They were eating
Jag åt / De åt

S + am / is / are + verb-ing
I am eating / She is eating
Jag äter / Hon äter

S + will + be + verb-ing
I will be eating at 8pm
Jag kommer att äta kl. 20.00

 • Avbruten händelse i dåtid
 • Upprepade händelser i dåtid med ord som ”with, always, continuously, forever” etc.

 • Händelse som sker JUST NU!
 • Pågående händelse
 • Händelse i nära framtid

 • Händelse någon gång i framtiden
 • Planerade händelser i framtiden
 • Ev. avbruten händelse i framtiden

Past Perfect Present Perfect Future Perfect
S + had + verb (3:e)
I had eaten
Jag hade ätit

S + have / has + verb (3:e)
I have eaten. / She has eaten
Jag har ätit. / Hon har ätit

S + will + have + verb (3:e)
I will have eaten by 3 o’clock
Jag kommer att ha ätit innan kl. 15.00

 • Utförd händelse i dåtid som hände före en annan händelse

 • Händelse – Ospecificerad tid i dåtid
 • Händelse som började i dåtid och har fortsatt fram till nu

 • Händelse som är klar innan en viss tid/annan händelse i framtiden

Past Perfect Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous

S + had + been + verb-ing
I had been eating
Jag hade ätit

S + have / has + been + verb-ing
I have been eating
Jag har ätit

S + have / has + verb (3:e)
I have eaten / She has eaten
Jag har ätit / Hon har ätit

S + will + have + been + verb-ing
I will have been eating
Jag kommer att ha ätit

 • Händelse i dåtid fortsatte till en annan tidpunkt i dåtid

 • Händelse som började någon gång i dåtid som antingen har avslutats eller inte i nutid

 • Händelse som har pågått under en tid och som inte kommer att slutföras under specifik tid i framtiden

Dela detta:

Permalänk till denna artikel: https://sisselblom.se/verb-pa-12-satt/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.